แหล่งอ้างอิงข้อมูล

เว็บไซต์รัฐบาลจีน

http://www.gov.cn

 

เว็บไซต์กระทรวงต่างประเทศจีน

http://www.mfa.gov.cn

 

เว็บไซต์กระทรวงความมั่นคงประเทศจีน

http://www.mps.gov.cn

 

เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุขประเทศจีน

http://www.moh.gov.cn

 

เว็บไซต์ศุลกากรประเทศจีน

http://www.customs.gov.cn 

 

เว็บไซต์สถานทูตจีนประจำประเทศไทย

http://www.chinaembassy.or.th/chn/

เว็บไซต์การท่องเที่ยวประเทศจีน

http://www.cnta.gov.cn

 

เว็บไซต์วัฒนธรรมจีน

http://www.chinaculture.org

 

เว็บไซต์การศึกษาประเทศจีน

http://www.chinaedu.edu.cn

 

เว็บไซต์การศึกษาภาษาแลกเปลี่ยนจีน

http://www.cscse.edu.cn

 

เว็บไซต์การตรวจคนเข้า-ออกปักกิ่ง

http://www.bjciq.gov.cn

 

เว็บไซต์การตรวจคนเข้า-ออกเซี่ยงไฮ้

http://www.shciq.gov.cn/

 

เว็บไซต์การตรวจคนเข้า-ออกกวางตุ้ง

http://www.gdciq.gov.cn

 

เว็บไซต์ศูนย์กิจการการยอมรับประเทศจีน

http://www.china-ccaa.org

 

Print
COPYRIGHT ©2008-2014 CVASC. ALL RIGHTS RESERVED การติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์: 02-207-5999

แฟกซ์:02-207-5977

 

อีเมลล์ :bangkokcentre@visaforchina.org

 

1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

เว็บไซต์รัฐบาลจีน

http://www.gov.cn

 

เว็บไซต์กระทรวงต่างประเทศจีน

http://www.mfa.gov.cn

 

เว็บไซต์กระทรวงความมั่นคงประเทศจีน

http://www.mps.gov.cn

 

เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุขประเทศจีน

http://www.moh.gov.cn

 

เว็บไซต์ศุลกากรประเทศจีน

http://www.customs.gov.cn 

 

เว็บไซต์สถานทูตจีนประจำประเทศไทย

http://www.chinaembassy.or.th/chn/

เว็บไซต์การท่องเที่ยวประเทศจีน

http://www.cnta.gov.cn

 

เว็บไซต์วัฒนธรรมจีน

http://www.chinaculture.org

 

เว็บไซต์การศึกษาประเทศจีน

http://www.chinaedu.edu.cn

 

เว็บไซต์การศึกษาภาษาแลกเปลี่ยนจีน

http://www.cscse.edu.cn

 

เว็บไซต์การตรวจคนเข้า-ออกปักกิ่ง

http://www.bjciq.gov.cn

 

เว็บไซต์การตรวจคนเข้า-ออกเซี่ยงไฮ้

http://www.shciq.gov.cn/

 

เว็บไซต์การตรวจคนเข้า-ออกกวางตุ้ง

http://www.gdciq.gov.cn

 

เว็บไซต์ศูนย์กิจการการยอมรับประเทศจีน

http://www.china-ccaa.org