ประกาศวันหยุด เทศกาลตรุษจีน ปี2563

ศูนย์วีซ่าจีนประจำกรุงเทพฯจะปิดให้บริการในช่วงเทศกาลตรุษจีนตั้งแต่วันที่ 24 ถึง 30 มกราคม 2563

ทางศูนย์ฯขอแจ้งให้ทราบว่าก่อนและหลังวันหยุดจะมีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของท่าน ท่านสามารถมาใช้บริการล่วงหน้าหรือหลีกเลี่ยงช่วงเวลาดังกล่าว  ทั้งนี้กำหนดวันนัดรับเล่มและเอกสาร จะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวก ขอบคุณค่ะ

หมายเหตุ: วันที่ 23 มกราคม 2563 ปิด รับยื่นเอกสาร 12.00น.

 

  ศูนย์วีซ่าจีนประจำกรุงเทพฯ

6 มกราคม 2563

Print
COPYRIGHT ©2008-2014 CVASC. ALL RIGHTS RESERVED การติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์: 02-207-5999

แฟกซ์:02-207-5977

 

อีเมลล์ :bangkokcentre@visaforchina.org

 

1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ประกาศวันหยุด เทศกาลตรุษจีน ปี2563

ศูนย์วีซ่าจีนประจำกรุงเทพฯจะปิดให้บริการในช่วงเทศกาลตรุษจีนตั้งแต่วันที่ 24 ถึง 30 มกราคม 2563

ทางศูนย์ฯขอแจ้งให้ทราบว่าก่อนและหลังวันหยุดจะมีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของท่าน ท่านสามารถมาใช้บริการล่วงหน้าหรือหลีกเลี่ยงช่วงเวลาดังกล่าว  ทั้งนี้กำหนดวันนัดรับเล่มและเอกสาร จะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวก ขอบคุณค่ะ

หมายเหตุ: วันที่ 23 มกราคม 2563 ปิด รับยื่นเอกสาร 12.00น.

 

  ศูนย์วีซ่าจีนประจำกรุงเทพฯ

6 มกราคม 2563