เวลาทำการและสถานที่ตั้งสำนักงาน

1.ที่อยู่ศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน ที่กรุงเทพฯ :

 1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400            

      แฟกซ์ 02-207-5988,022075933 Call Center 02-207-5888


2.เวลาเปิดให้บริการและวันหยุด


(1)วันเปิดทำการ :วันจันทร์ - วันศุกร์ (หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดราชการ)

เวลารับยื่นใบคำร้อง :9:00 น.- 15:00 น.(คำร้องประเภทด่วน กรุณายื่นคำร้องภายในเวลา 11.00 น.)

เวลาสำหรับจ่ายชำระเงินและรับเอกสารคืน : 9:00 น.- 16:00 น.(คำร้องประเภทด่วนสามารถรับเอกสารคืนได้ในวันที่ศูนย์ฯเปิดทำการในวันถัดไปหลังเวลา 15.30 น.)


 ข้อควรจำ :

1. กรุณาหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่มีผู้มาใช้บริการจำนวนมาก ได้แก่ วันจันทร์ วันอังคาร และวันก่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์


วันหยุดประจำปี 2562(ตามเทศกาลไทย)

                                                                                           


หมายเหตุ : ในระหว่างปีจะมีการประกาศเพิ่มเติมในส่วนของวันหยุดเทศกาลจีนหรืออื่นๆ กรุณาตรวจสอบในส่วนของข่าวสารวันที่

Date

日期


วัน

Day

星期


เทศกาล

Festival

节日

 


01/01/2019

 

วันอังคาร

Tuesday

星期

 

วันขึ้นปีใหม่

New Year's Day

元旦

 


19/02/2019

 

วันอังคาร  

Tuesday

星期二

 

วันมาฆบูชา

Makha Bucha Day

泰国万佛节

 


08/04/2019

 

วันจันทร์

Monday

星期一

 

วันหยุดชดเชยวันจักรี (วันอาทิตย์ ที่ 06 เมษายน 2562)

Substitution for Chakri Day

泰国节基皇朝开国纪念日(补休)

12/04/2019

วันศุกร์

Friday

星期五

วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

Substitution for Songkran Fesitival

(补休)宋干节

 


15/04/2019

 

วันจันทร์

Monday

星期一

 

วันสงกรานต์

Songkran Festival

泰国宋干节(泼水节)

 


16/04/2019

 

วันอังคาร 

Tuesday

星期二

 

วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

Substitution for Songkran Festival

(补休)宋干节

 


01/05/2019

 

วันพุธ

Wednesday

星期三

 

วันแรงงานแห่งชาติ

Labour Day

国际劳动节

06/05/2019

วันจันทร์

Monday

星期一

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์ไทย

Coronation of King Vajiralongkorn

十世王加冕仪式


 

20/05/2019

 

วันจันทร์

Monday

星期一

 

วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา

Substitution for Visakha Bucha Day

泰国浴佛节(佛诞节)(补休)

 


16/07/2019

 

วันอังคาร

Tuesday

星期二

 

วันอาสาฬหบูชา

Asahna Bucha Day 

泰国三宝佛节

 

 

29/07/2019

 

วันจันทร์

Monday

星期一

 

วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-

มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

Substitution for King Vajiralongkorn's Birthday

(补休)泰国十世王玛哈·哇集拉隆功国王诞辰纪念日

 


12/08/2019

 

วันจันทร์

Monday

星期一

 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถใน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

Her Majesty the Queen's Birthday

泰国母亲节(诗丽吉皇后诞辰纪念日)

 


14/10/2019

 

วันจันทร์

Monday

星期一

 

วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา-

ภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

Substitution for Passing of His Majesty the Late King

(补休)泰国九世王普密蓬·阿杜德逝世纪念日

 


23/10/2019

 

วันพุธ

Wednesday

星期三

 

วันปิยมหาราช

Chulalongkorn Memorial Day

泰国五世王纪念日

 

 

05/12/2019

 

วันพฤหัสบดี 

Thursday

星期四

 

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-

มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

His Majesty the Late King's Birthday

泰国父亲节(九世王诞辰纪念日)

 

 

  10/12/2019

 

วันอังคาร

 Tuesday

星期二

 

วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ

Constitution Day

泰国宪法纪念日

 


31/12/2019

 

วันอังคาร  

Tuesday

星期二

 

วันสิ้นปี

New Year's Eve

元旦前夜


Print
COPYRIGHT ©2008-2014 CVASC. ALL RIGHTS RESERVED การติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์: 02-207-5999

แฟกซ์:02-207-5977

 

อีเมลล์ :bangkokcentre@visaforchina.org

 

1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

เวลาทำการและสถานที่ตั้งสำนักงาน

1.ที่อยู่ศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน ที่กรุงเทพฯ :

 1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400            

      แฟกซ์ 02-207-5988,022075933 Call Center 02-207-5888


2.เวลาเปิดให้บริการและวันหยุด


(1)วันเปิดทำการ :วันจันทร์ - วันศุกร์ (หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดราชการ)

เวลารับยื่นใบคำร้อง :9:00 น.- 15:00 น.(คำร้องประเภทด่วน กรุณายื่นคำร้องภายในเวลา 11.00 น.)

เวลาสำหรับจ่ายชำระเงินและรับเอกสารคืน : 9:00 น.- 16:00 น.(คำร้องประเภทด่วนสามารถรับเอกสารคืนได้ในวันที่ศูนย์ฯเปิดทำการในวันถัดไปหลังเวลา 15.30 น.)


 ข้อควรจำ :

1. กรุณาหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่มีผู้มาใช้บริการจำนวนมาก ได้แก่ วันจันทร์ วันอังคาร และวันก่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์


วันหยุดประจำปี 2562(ตามเทศกาลไทย)

                                                                                           


หมายเหตุ : ในระหว่างปีจะมีการประกาศเพิ่มเติมในส่วนของวันหยุดเทศกาลจีนหรืออื่นๆ กรุณาตรวจสอบในส่วนของข่าวสารวันที่

Date

日期


วัน

Day

星期


เทศกาล

Festival

节日

 


01/01/2019

 

วันอังคาร

Tuesday

星期

 

วันขึ้นปีใหม่

New Year's Day

元旦

 


19/02/2019

 

วันอังคาร  

Tuesday

星期二

 

วันมาฆบูชา

Makha Bucha Day

泰国万佛节

 


08/04/2019

 

วันจันทร์

Monday

星期一

 

วันหยุดชดเชยวันจักรี (วันอาทิตย์ ที่ 06 เมษายน 2562)

Substitution for Chakri Day

泰国节基皇朝开国纪念日(补休)

12/04/2019

วันศุกร์

Friday

星期五

วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

Substitution for Songkran Fesitival

(补休)宋干节

 


15/04/2019

 

วันจันทร์

Monday

星期一

 

วันสงกรานต์

Songkran Festival

泰国宋干节(泼水节)

 


16/04/2019

 

วันอังคาร 

Tuesday

星期二

 

วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

Substitution for Songkran Festival

(补休)宋干节

 


01/05/2019

 

วันพุธ

Wednesday

星期三

 

วันแรงงานแห่งชาติ

Labour Day

国际劳动节

06/05/2019

วันจันทร์

Monday

星期一

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์ไทย

Coronation of King Vajiralongkorn

十世王加冕仪式


 

20/05/2019

 

วันจันทร์

Monday

星期一

 

วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา

Substitution for Visakha Bucha Day

泰国浴佛节(佛诞节)(补休)

 


16/07/2019

 

วันอังคาร

Tuesday

星期二

 

วันอาสาฬหบูชา

Asahna Bucha Day 

泰国三宝佛节

 

 

29/07/2019

 

วันจันทร์

Monday

星期一

 

วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-

มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

Substitution for King Vajiralongkorn's Birthday

(补休)泰国十世王玛哈·哇集拉隆功国王诞辰纪念日

 


12/08/2019

 

วันจันทร์

Monday

星期一

 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถใน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

Her Majesty the Queen's Birthday

泰国母亲节(诗丽吉皇后诞辰纪念日)

 


14/10/2019

 

วันจันทร์

Monday

星期一

 

วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา-

ภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

Substitution for Passing of His Majesty the Late King

(补休)泰国九世王普密蓬·阿杜德逝世纪念日

 


23/10/2019

 

วันพุธ

Wednesday

星期三

 

วันปิยมหาราช

Chulalongkorn Memorial Day

泰国五世王纪念日

 

 

05/12/2019

 

วันพฤหัสบดี 

Thursday

星期四

 

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-

มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

His Majesty the Late King's Birthday

泰国父亲节(九世王诞辰纪念日)

 

 

  10/12/2019

 

วันอังคาร

 Tuesday

星期二

 

วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ

Constitution Day

泰国宪法纪念日

 


31/12/2019

 

วันอังคาร  

Tuesday

星期二

 

วันสิ้นปี

New Year's Eve

元旦前夜