ประกาศวันหยุด เดือน กรกฎาคม 2562

ศูนย์วีซ่าจีนประจำกรุงเทพฯจะปิดให้บริการในเดือนกรกฎาคม ปี 2562 ตามวันดังนี้

        วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
        วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 เนื่องในวันเข้าพรรษา
        วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ทางศูนย์ฯขอแจ้งให้ทราบว่าก่อนและหลังวันหยุดจะมีผู้มาใช้บริการค่อนข้างมาก เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของท่าน ท่านสามารถมาใช้บริการล่วงหน้าหรือหลีกเลี่ยงช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งนี้กำหนดวันนัดรับเล่มและเอกสารจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวก


ศูนย์วีซ่าจีนประจำกรุงเทพฯ
9 กรกฎาคม 2562

Print
COPYRIGHT ©2008-2014 CVASC. ALL RIGHTS RESERVED การติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์: 02-207-5999

แฟกซ์:02-207-5977

 

อีเมลล์ :bangkokcentre@visaforchina.org

 

1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ประกาศวันหยุด เดือน กรกฎาคม 2562

ศูนย์วีซ่าจีนประจำกรุงเทพฯจะปิดให้บริการในเดือนกรกฎาคม ปี 2562 ตามวันดังนี้

        วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
        วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 เนื่องในวันเข้าพรรษา
        วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ทางศูนย์ฯขอแจ้งให้ทราบว่าก่อนและหลังวันหยุดจะมีผู้มาใช้บริการค่อนข้างมาก เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของท่าน ท่านสามารถมาใช้บริการล่วงหน้าหรือหลีกเลี่ยงช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งนี้กำหนดวันนัดรับเล่มและเอกสารจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวก


ศูนย์วีซ่าจีนประจำกรุงเทพฯ
9 กรกฎาคม 2562